Bezpłatny transport sanitarny w Łodzi – jak skorzystać ?

Z bezpłatnego transportu sanitarnego możesz skorzystać, jeśli stan zdrowia uniemożliwia Ci samodzielne skorzystanie z transportu publicznego, a wymagasz podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej.


Jeżeli jesteś zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagasz pomocy przy korzystaniu z transportu publicznego lub wymagasz pojazdu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przysługuje Ci transport częściowo płatny w przypadku leczenia:

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

 • chorób nowotworowych,

 • chorób oczu,

 • chorób przemiany materii,

 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

 • chorób skóry i tkanki podskórnej,

 • chorób układu krążenia,

 • chorób układu moczowo-płciowego,

 • chorób układu nerwowego,

 • chorób układu oddechowego,

 • chorób układu ruchu,

 • chorób układu trawiennego,

 • chorób układu wydzielania wewnętrznego,

 • chorób zakaźne i pasożytnicze,

 • urazów i zatruć,

 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych,

 

NFZ pokrywa w takich przypadkach 40 proc. kosztów przejazdu.

W innych przypadkach musisz zapłacić sam pełne koszty transportu.

Lekarz lub felczer musi Ci wystawić skierowanie, żebyś mógł skorzystać z transportu sanitarnego.

 

Ważne! Karetki pogotowia ratunkowego służą do ratowania życia i zdrowia ludzi. Nie wzywaj pogotowia ratunkowego, gdy potrzebujesz transportu sanitarnego.

 

Transport sanitarny w POZ

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

 • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia

 • dla zachowania ciągłości leczenia przez lekarza POZ.

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem. Zasady odpłatności są takie same jak w przypadku opisanego wcześniej transportu sanitarnego.

Skierowanie na transport sanitarny POZ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Transport sanitarny „daleki” w POZ

 

Każdemu pacjentowi w oparciu o zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje darmowy transport sanitarny do najbliższego szpitala lub innej placówki medycznej jeśli:

- stan zdrowia pacjenta wymaga podjęcia natychmiastowych kroków w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej (stan zdrowia nagle się pogorszył). Sytuacja nie dotyczy nagłego stanu zagrożenia zdrowia lub życia- w tym przypadku należy wezwać pogotowie ratunkowe

- jeśli istnieje konieczność zachowania ciągłości leczenia ( transport dializowy, międzyszpitalny)

- pacjent w szybkim tempie doznaje stanowczego pogorszenia narządów ruchu uniemożliwiających poruszanie się lub korzystanie ze środków transportu publiczneg

 

Transport sanitarny daleki w POZ

Bezpłatny przewóz medyczny daleki w POZ – jest wykonywana na zasadach ustalonych przez Prezesa Funduszu. Przysługuje on pacjentom którzy znajdują się na listach lekarzy POZ, w razie konieczności realizowany jest transport ,, w obie strony’’ do 120km łącznie.

Lekarz POZ prowadzi wstępną konsultację z pacjentem i wypełnia wnioski pacjentów, którzy kwalifikują się na daleki transport. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, lekarz wskazuje realizatora transportu sanitarnego. Korzystanie z dalekiego transportu POZ jest dozwolone gdy:

- pacjent korzystał z opieki zdrowotnej poza granicami kraju i jego stan zdrowia w momencie uzyskania wypisu nagle się pogorszyl i nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania

- pacjent wymaga dalszego leczenia na terenie kraju. Transport jest realizowany do granicy Polski do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej

- gdy pacjent z przyczyn uzasadnionych jest wymagany do pozostania pod stałą opieką specjalistów i jego stan zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej

transport medyczny lodz