Porada na święta- pomoc lekarska w Łodzi i ostry dyżur

                                Bezpieczne święta w Łódzkim 

 

 

 

Wezwanie ratownictwa medycznego w celu udzielenia pomocy jest darmowe jeśli posiada adekwatny powód. Decyzje pod wpływem emocji są zrozumiałe w pojęciu wezwania ratowników medycznych. Natomiast, celowe wezwanie bez powodu bądź bez istotnej przyczyny może podlegać pod Artykuł 66 par. 1 kodeksu wykroczeń. Oznacza to, że jeśli osoba wzywa zespół Medyczny podając błędny lub fałszywy powód może zostać ukarana grzywną do od 1300 do 1700zł.      

 

Kiedy wezwać Karetkę ?

W celu wezwania Ratownictwa Medycznego należy kontaktować się na:

112lub 999

 

 

W jakich sytuacjach wzywamy pogotowie bądź udajemy się do oddziału ratunkowego?

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego powinno następować tylko w sytuacji zagrożenia życia lub w momenie kiedy istnieje szansa poważnego zagrożenia utraty zdrowia.

 

Potencjalne objawy wymagające interwencji zespołu medycznego lub pogotowia ratunkowego:

 

 • Oparzenia wysokiego stopnia

 • Wpadnięcie do zbiornika wodnego lub podtopienie

 • Udar

 • Wymioty w których występuje krew

 • Uporczywy bół brzucha

 • Drgawki

 • Zaburzenia świadomości

 • Gwałtowna i utrzymująca się zmiania temperatury

 • Rozległy krwotok z dróg oddechowych lub odcinka pokarmowego

 • Zaburzenia rytmu serca bądź utrata przytomności

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Numer telefonu: 426 895 182

Adres: ul.Pabianicka 62, 93-513 Łódź-Górna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Numer telefonu: 426 177 777

Adres:ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź

Miejskie Centrum Medyczne im. dr.Karola Jonschera w Łodzi
Szpitalny Oddział Ratunkowy

Numer telefon: 426 721 926;426 761 789

Adres: ul.Milionowa 14, 93-113 Łódź-Widzew

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Numer telefonu: 427 155 777

Adres: ul.Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź-Bałuty

Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi

Numer telefon: 426 855 132

Adres: ul.Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź-Górna

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego

Numer telefonu: 422 516 070

Adres: ul.gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź-Bałuty

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

Numer telefonu: 426 367 611

Adres: ul.Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź-Polesie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

Numer telefon: 426 804 691

Adres: ul.Wileńska 37, 94-029 Łódź-Polesie

 

Pomoc lekarska podczas świąt

W należytej sytuacji, niezwłoczny jest kontakt do lekarza podstawowej opieki lub lekarza rodzinnego. W tygodniu należy się skontaktować z odpowiednią praktyką, poradnią lub przychodnią.

 

Transport Medyczny i Sanitarny Łódź jest zawsze dostępny do państwa dyspozycji zarówno jak i pogotowie ratunkowe. W przypadkach zaostrzeń lub powstania nowej choroby kluczowa jest jak najszybsza reakcja ze strony pacjenta. W nocy należy korzystać z medycznej opieki świątecznej i nocnej.

 

Jak to zrobic?

Należy skontaktować się do dyżurnego ambulatorium które świadczy porady lekarsie i wizyty domowe, jeśli występuje taka konieczność.

 

Korzystanie z opieki nocnej i świątecznej jest dopuszczalne jeśli:

 

Przepisane leki bez recepty lub środki domowe nie podziałały w należyty sposób

 

Sądzimy że czas do otwarcia przychodni jest zbyt długi a jednocześnie odczuwamy nasilające się objawy

 

Dodatkowe objawy które są adekwatnym powodem do skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej

 • Intensywne bóle brzucha mimo przyjmowania leków rozkurczowych

 • Intensywne bole glowy które nasilają się mimo leków przeciwbólowych

 • Ostry ból kręgosłupa, pleców czy stawów

 • Biegunka lub wymioty

 • Stan gorączkowy

 

Świadczenia opisane powyżej są dostępne w placówkach POZ i lekarza rodzinnego.

W momencie naglego pogorszenia sytuacji zdrowotnej, należy udać się fizycznie do najbliższego punktu świątecznej opieki zdrowotnej. Dodatkowo kontakt z lekarzem u którego złożono deklaracje jest również zalecany.
 


Pomoc pielęgniarska oraz lekarska również przysługuje w święta oraz weekendy w sytuacji:

Drastycznego rozwoju istniejącej choroby

Nowej choroby bedąca rozwinięciem objawów opisanych powyżej


Punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej realizują świadczenia od godziny 8:00. Dedykowany telefon dla pacjentów  w sprawie nocnej pomocy to

42 299 92 75 lub 801 002 275.

 

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Łódź

Tel: 42 689 50 05

 ul. Pabianicka 62

 

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodz

Tel: 42 687 50 54

 ul. Kosynierów Gdyńskich 61

 

Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera w Łodzi

Tel: 42 633 36 42

Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 54

 

Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi

Tel:42 672 19 18

Łódź, ul. Milionowa 14

 

 

Transport medyczny cena 2020
Transport medyczny Lodz
transport medyczny i sanitarny