Kto może skorzystać ze szczepienia ? – podział na grupy 0 i 1

Według planu Ministerstwa Zdrowia, szczepienia będą realizowane etapami aby mogli być zaszczepieni ci którzy są najbardziej narażeni. Proces szczepienia ma być uporządkowany pod względem wieku jak i zatrudnienia/środowisku w którym przebywamy.

Według rozporządzenia rady ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. i 22 stycznia 2021 r. placówki angażujące się w szczepienia przeciwko COVID-19 mają obowiązek do stosowania się do zaleceń i narzuconych kategorii oraz zasad pod jakimi ma się odbywać proces szczepienia pacjentów. Szczepienia mają obowiązek odbyć się w następujących grupach:

 
Grupa ,,0’’:
- osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- osoby zatrudnione lub wykonujące prace na terenie podmiotu leczniczego
 
Grupa ,,1’’
- rezydencji przebywający na terenie ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczych), domu pomocy społecznej, hospicjium lub oddziału medycyny paliatywnej. Także, do grupy 1 zaliczani są wszyscy pacjencji placówek świadczących całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Dodatkowe kategorie wiekowe to:
1. pacjenci urodzeni później niż w 1941 r.,
2. w latach 1942-1951,
3. w latach 1952-1961,
 
- nauczyciele, pracownicy placówek pedagogicznych lub osoby zatrudnione na terenie szkół, przedszkoli, żłobków. 
 
- nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach wyższych lub tych nie określonych w pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
 
- funkcjonariusze lub żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dodatkowo zakwalifikowani do tej grupy będą, wszyscy pracownicy biur takich jak CBA, CBŚ, straż pożarna i służba więzienna.

transport medyczny lodz