Szczepienie w zakładach pracy

Jasne wytyczne i wskazówki dotyczące procesu szczepień w zakładach pracy zostały stworzone przez KPRM, NFZ, RARS. Do podstawowych zasad programu szczepień w miejscu pracy zalicza się:
 
- szczepienie musi odbyć się we współpracy z wybranym podmiotel leczniczym (PWDL), który jest zgłoszony do oddziału NFZ jako punkt szczepień
- do szczepienia może zakwalifikować się:
a) pojedynczy pracodawca
b) grupa pracodawców (grupa kapitałowa, podwykonawcy itd.)
c) stowarzyszenie branżowe
d) szkoła wyższa (pracownicy i studenci którzy ukończyli 18 rok życia)
 
Zgłoszenie pracowników
Aby móc wziąć udział w programie, zakład pracy powinien wypełnić formularz dostępny na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Formularz będzie dostępny od 4 maja.
 
Należy wypełnić dokument zgodnie z zaleceniami i podać liczbę zainteresowanych pracowników do szczepienia. W każdym danym momencie pracodawca może wystawić jedno zgłoszenie, które powinno spełniać

  • PWDL: w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego PWDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę).

  • Liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu (w przypadku dużych zgłoszeń, pow. 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym etapowaniem dostaw szczepionek).

  • Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni (należy odpowiednio dobrać liczbę zgłaszanych osób i podmiotów medycznych).

 

Zakład pracy może zgłosić następujące osoby:

  • pracowników zakładów pracy,

  • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),

  • studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),

  • członków rodzin w/w osób.

transport medyczny lodz