Zasady funkcjonowania i korzystania z transportu sanitarnego finansowanego przez wojewódzki oddział NFZ w związku z ograniczaniem eskalacji pandemii COVID-19

Krytyczna sytuacja epidemiologiczna i wzrastającą lawinowo liczbą osób zakażonych podczas trzeciej falii COVID-19 wymaga transportu do szpitala. Częstym miejscem przewozu sanitarnego to  izolatorium lub do miejsca pobytu/zamieszkania.

NFZ przypomina o spoczywającym na Świadczeniodawcach, zarówno udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jak i udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:


konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;
wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż zespoły transportowe COVID-19 są przeznaczone do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym, na który został nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź też została skierowana do izolacji domowej lub izolatorium.
 
 
2. Podmioty lecznicze które zostały wyselekcjonowane do wzięcia udziału w programie o zespołach transportu sanitarnego, są zobowiązane do przekazanie danych osobowych do odpowiedniego dyspozytora transportu sanitarnego.
3. Numery telefonów do odpowiedniego dyspozytora to:
- 44 725 71 34 (rejon Tomaszów Mazowiecki)
- 42 655 76 71
- 44 685 47 16 (rejon Radomsko)
 
4. Osoby zakażony COVID-19, które kwalifikują się do zespołu sanitarnego mogą być zgłoszone przez:
- lekarz dyżurny szpitala z 1,2,3 stopniem zabezpieczeń przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
- Powiatowy Inspektor Sanitarny
- Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 
 
Źródło: Wydział Ds. Służb Mundurowych 

transport medyczny lodz